Akü Testi


Yazıcılı dijital akü ölçer cihaz ile aküye bağlanılarak akünün tüm verileri yazılı olarak rapor edilir.